פתרונות-מימון
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !
 •  
  Expo Management מציעה מגוון של פתרונות מימון בהתאמה אישית.

  המימון הנדרש ניתן להתאמה לפעילות הלקוח, לדרישותיו ולצרכיו התזרימיים, ללא הכבדה על פעילותיו השוטפות.
  צוות היועצים מטעם  
  Expo יסייע ללקוח בהתאמת מסלולי הריבית והפירעון האולטימטיביים, בהתאם לפעילותו.

  לדוגמא: לקוח שפעילויותיו העסקיות מושפעות מהצמדה למדד המחירים לצרכן - יתאים את מימון הגישור המבוקש, כך שיוצמד
  גם הוא למדד המחירים לצרכן, במטרה למנוע חשיפה מיותרת בין המימון המבוקש לבין פעילויותיו העסקיות.
  בדומה, לקוח פרטי המבקש לקבל מימון לצורכי בניית בית או שיפוץ דירה, יוכל להתאים את מועדי המימון והפירעון לתהליך הבנייה או השיפוץ.