ליווי-אישי-ומקצועי-להתאמת-המימון
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !

 • היועצים המקצועיים ומחלקת שירות הלקוחות של Expo Management יסייעו ללקוחותיה לכל אורך תהליך הגשת בקשת המימון, על-פי הסדר הבא:
  • תיאום פגישה לפתיחת תיק הבקשה במשרדי הקרן
  • השגת המסמכים המשפטיים והכלליים הדרושים
  • בניית מסלול מימון מותאם-אישית לצרכי הלקוח, הן במימון ביניים לפעילות יזמית/ עסקית והן ללקוחות פרטיים
  • לאחר קבלת המסמכים הנדרשים, לרבות הערכת השווי העדכנית אודות הבטוחה הנדל"נית והדו"ח המשפטי, יוגש התיק לאישור וועדת האשראי של Expo Fund, שאיתה פועלת הקרן לצורך העמדת המימון
  • וועדת האשראי תפיק "אישור עקרוני" ללקוח, אשר יחליט, בפרק הזמן הקבוע, האם להתקשר עם Expo Fund ו/או כל גוף מממן אחר, לצורך קבלת המימון
  • לאחר חתימת הלקוח על מסמכי ההתקשרות מול הגוף המממן, יבוצעו הרישומים הדרושים לשעבוד הבטוחה הנדל"נית לטובת Expo Fund ו/או כל גוף מממן אחר, לרבות רישום הערת אזהרה בטאבו/ רישום ברשם המקרקעין, רישום במנהל מקרקעי ישראל, רישום ברשם המשכונות, רישום ברשם החברות (במידה והלקוח הנו תאגיד) ועוד - וזאת לצורך הבטחת המימון והתחייבויותיו של הלקוח כלפי הגוף המממן.