התהליך
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !

 • תהליך המימון שמפעילה Expo Management הינו פשוט ומהיר, ללא בירוקרטיה מיותרת ומכבידה.
   
   
                                  

  כל בקשת מימון מתנהלת בהתאם לתהליך הבא:
  1. יצירת קשר וקביעת פגישת ייעוץ במשרדי החברה
  2. איסוף העתקי מסמכים הדרושים לביצוע התהליך, לרבות מידע לגבי הבטוחה הנדלנ"ית
  3. פגישה עם יועץ מקצועי במשרדי החברה, אימות פרטי הלקוח והבטוחה ומתן הסבר מפורט לגבי
   תהליך בדיקת בקשת האשראי ואופן אישורה
  4. קבלת מסמכי מקור, אשר דרושים להמשך התהליך
  5. ביצוע בדיקת נאותות משפטית של כל מרכיבי הבקשה והערכת סיכוני העמדת המימון
   (במקביל לפניית הלקוח לשמאי מוסכם, לצורך ביצוע הערכת שווי לבטוחה הנדל"נית)
  6. דיון בבקשה על ידי ועדת האשראי והפקת "אישור עקרוני" ללקוח שבו יפורטו תנאי המימון העיקריים
  7. חתימה על הסכם המימון ומסמכי יצירת השעבודים
  8. העברת המימון כנגד יצירת השעבודים

  המסמכים הנדרשים לצורך התחלת תהליך הבקשה כוללים, בין היתר:
  • פרטים אישיים של מגיש הבקשה
  • תעודת זהות, דרכון, או - במקרה שהמבקש הוא תאגיד – מסמכי התאגדות
  • מסמכים רלוונטיים לבחינת איכות הבטוחה הנדל"נית המוצעת

  שקיפות מלאה
  Expo Management מקפידה על שקיפות מלאה לכל אורך תהליך המימון, ועל שירות לקוחות ברמה
  הגבוהה ביותר. בהתאם לכך, נפתח עבור כל לקוח של הקרן חשבון אישי באתר הקרן המאפשר לו
  להתעדכן באופן שוטף ובזמן אמת בכל פרטי הבקשה.


  שירות הלקוחות של הקרן מלווה את הלקוח לכל אורך התהליך, מסייע לו בכל הנדרש וזמין עבורו בכל עת למענה על שאלות.