הלוואות-לעסקים
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים, קבלנים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
• אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
• מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת    ההחזר
• אינו מונע קבלת מימון נוסף ממקורות אחרים

Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים!

 
 
 


 • Expo Management מעמידה לרשות לקוחות עסקיים ויזמים שירותי מימון ואשראי נגישים וזמינים בהתאמה אישית, המספקים להם מענה לצורכיהם העסקיים. שירותי המימון של הקרן מאפשרים ללקוחותיה לקבל מענה מהיר לפעילותם בארץ, לרבות על-ידי קבלת מימון ביניים (מזנין/ Bridge Finance), לתקופה של עד 4 שנים לכל היותר.

  שירותי Expo Management מספקים פתרונות נוחים לצרכים מגוונים:
  • יזמים ועסקים הזקוקים להשלמות הון לפרויקטים, ללא תהליכים בירוקרטים מסובכים ואשר ביכולתם להעמיד בטוחות נדל"ן בישראל כנגד מימון ביניים לתקופה קצרה
  • חברות ותאגידים, לרבות קבלנים ויזמים המעוניינים בנזילות לצורך פעילותם העסקית
  • מימון גישור כמענה מהיר לביצוע עסקאות ייחודיות, טרם קבלת מימון ראשי (Financing) 
  • עסקים, חברות ותאגידים בישראל, אשר מעוניינים באשראי שלא ייזקף לחובתם במסגרת האובליגו הבנקאי או בהלוואות Back to Back, לצורך צמצום חבויות
 • העמדת המימון על-ידי הקרן ניתנת בהתאם לתנאים הבאים:
  • המימון ניתן כנגד שיעבוד של בטוחה נדל"נית לטובת הגוף המממן, לצורך הבטחת פירעון המימון והסכומים הנלווים לו
  • הבטוחה הנדל"נית הנה בישראל
  • הבטוחה הנדל"נית היא בבעלות מבקש המימון
  • הבטוחה הנדל"נית חופשית משעבודים, משכנתאות, משכונות והתחייבויות כלפי צד ג' כלשהו
  • המימון ניתן בהיקף של עד 60% מהערכת השווי השמאית של הבטוחה, כפי שייקבע על-ידי שמאי מוסכם ובכפוף לשקול דעתו הבלעדי של הגוף המממן

 • Expo Management - אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים