בחירת-מימון-בהתאמה-אישית
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !

 • ריבית

  Expo מתמחה בהעמדת מימון גישור לתקופה של עד 4 שנים. גובה הריבית ייקבע בהתאם למדיניות פעילותה של החברה
  ושל ועדת האשראי ויהיה נתון, בכל מקרה, לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת האשראי מטעם הגוף המממן.


  מסלולי פירעון

  מסלולי הפירעון המגוונים שמציעה Expo  מאפשרים ללקוח נוחות בתזרים העסקי או הפרטי ופירעון המותאם לצרכיו.

  להלן מספר דוגמאות למסלולים הזמינים:
  • מסלול "בולט": מימון במסלול Bullet הוא מימון שאין במסגרתו החזר על חשבון הקרן במשך תקופת ההלוואה. במסלול זה, ל
   אורך תקופת המימון משולם החזר חודשי על חשבון הריבית בלבד, בסוף תקופת המימון מוחזרת הקרן במלואה, לרבות הפרשי הצמדה
  • מסלול "בלון": במסלול בלון לא משלמים כלל החזרים במהלך תקופת המימון, ובתום התקופה משלמים הן את הקרן והן את הריבית.
   מאחר שהריבית אינה משולמת לאורך תקופת ההלוואה, בתום התקופה תשולם ריבית דריבית
  • פירעון מוקדם מלא או חלקי: פירעון מוקדם מלא או חלקי הוא פירעון לבקשת מקבל המימון, טרם המועד אשר נקבע לפירעון המימון במסגרת ההסכם