אמנת-שירות
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !
 •  
  אמנת שירות והוגנות

   
  1.  לפעול בהגינות והוגנות עם לקוחותינו.

  2. להציג ללקחותינו בשקיפות ואמינות את צורת העבודה איתנו.

  3. להציג ללקוחותינו כל הוצאה או עלות שהלקוח יישא בהן במהלך בקשתו לקבלת הלוואה.

  4. לספק ללקוחותינו כל מידע באשר לפעילותינו, על מנת שהלקוח יחוש ביטחון והבנה בכל פעילותו איתנו.

  5. לשמור על פרטיותו של הלקוח.

  6. להשיב בזמן סביר לכל פניה אלינו.

  7. להכשיר את עובדי החברה למקצועיות בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה.